• Kalite
 • ARES ECZA DEPOSU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

  İnsan Kaynakları

  Ares Ecza Deposu Kalite Güvencesi , Prosedürleri , Personelleri Bina ve Tesisleri , Ekipmanıarı , Mal Kabul şartları , Depolama Sistemi , Sevkiyatı , Ürün iadeteri , Acil Durum Planı ve Geri Çekme İşlemleri , Ürün Kontrolleri , Kayıtlan ve Kendi Kendini Denetleme Sistemi ile ilaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile ilgili iyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu'na göre 'Kalite Güvencesi Sorumlusu bünyesinde faaliyet göstermektedir .

  Ares Ecza Deposu kalite sistemlerinin yerleştirilmesi ve devam ettirilmesi temel görevdir .

  Kalite Güvencesi

  Ares Ecza Deposu işletilen kalite güvencesi sistemi , dağıtılan ürünlerin ; mevzuata uygunluğunu , saklama şartlarının kontrolünü , kontaminasyonun önlenmesini , stok kontrolünü , sevkiyat kontrrolünü , geri çekme planlarını içermektedir .

  Kabul ve kontrol , depolama , temizlik ve onarım , saklama şartlarının kaydedilmes i, stokların ve sevkiyata hazır ürünlerin güvenliği , kayıtlar , sipariş kayıtları , iade ürünler . Geri çekme planı , iade ürünler için uygulanacak işlemler gibi ürünün kalitesini veya dağıtım aktivitelerini etkileyecek bütün işlemler ve usüller yazılı prosedürler halinde belirlenmiştir .

  Ecza deposunda yürütülen sipariş verme , mal kabul , depolama ve stok , sevkiyat , sevki alan ve ortam kontrolü , personel gibi konulardaki her türlü işlemlere dair kayıtlar tutulmaktadır .

  Mevzuata uyumun kontrolü için kendi kendini denetleme otokontro sistemi bulunmaktadır .

  İşe Alım Süreci

  İşe alım süreci uygun adayların sahip oldukları yetkinlikier doğrultusunda uygun pozisyonlara yerleştirilmesini sağlamaktır . Birketimize başvurular posta , faks , internet sitesi yoluyla yapılmaktadır . Başvuruda bulunan adayla yetkinlik bazlı görüşme yapılarak , değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm ile ikinci görüşme yapmaları sağianmaktadır. Görüşmeler sonucunda olumlu olarak değerlendirilen adaya iş teklifi yapılmaktadır .

  Eğitim

  Ares Ecza Deposu ilaç , depolama , saklama ve dağıtım konularında eğitime tabi tutulurlar ve eğitim uygun aralıklarla tekrarlanmaktadır .